Veckans projekt 17/3

Här är några jobb som fastnat på foto under veckan.

Blånering
Här är några pipor och smådelar under bearbetning inför blånering.


Varberg varbyglar


”In the white” som man brukar säga när pipan är klar för blånering .


Tikka T3 sporter efter blånering, sidenmatt finish.


Vi har även flutat pipan.


Sako Forrester 30-06  Sålt och leverat vapen. Omblånerad matt fininsh, inpassad och plastbäddad i Hogue kolv.


Sako A3 lådan, alltså Sakos långa låda, i kalibrar t.ex. 30-06
6,55×55 m.fl., går att passa in i Hugue synthet kolv, GRS eller KKC.

Sako 308win hunter forrester x2 GRS decima sporter Då äldre Sako Forrester/hunter i kort låda inte finns i GRS modellprogram, så har vi grovfräst blinda GRS kolvar. Dessa ska platsbäddas och inpassas.

Svartbjörn och Timberwolf
En kund svängde förbi och visade sina fina troféer som varit på restaurering.