GRS

GRS Berserk
GRS Berserk

We feel Berserk stocks will be a perfect addition to our existing product line  […]

GRS Sporter
GRS Sporter

 A full and lowered fore end gives a good grip and helps improve the standing shooting position […]  

GRS Hunter
GRS Hunter

We created a solution for the hunter wanting an adjustable rifle stock with more classic lines  […]


Plastbäddning / Garanti
Utan plastbäddning finns det risk för kolvsprickor. Tillverkarens garanti gäller inte för en sprucken kolv om den inte är plastbäddad på ett fackmannamässigt sätt. Vi rekommenderar även plastbäddning för bästa precision.

Rabatterat pris
Vapenmekaniska erbjuder ett rabatterat pris på plastbäddning vid köp av kolv.