Tjänster

Exempel på tjänster

VAPENSERVICE
För ökad säkerhet, funktion och livslängd på ditt vapen.

– Funktionstest
– Besiktning av kolv och mekanik
– Rengöring och smörjning

Kulgevär
Rakrepeter
Halvautomat
Hagelgevär
Drilling

Tilläggstjänster vid service

– Oljebehandling av valnötskolv


TJÄNSTER
Exempel, pris enl. offert / timtid
 
Konsultation / måttagning för ev. kolvanpassning
 
Provskjutning / inskjutning, exkl. ammunition
 
Kikarmontering och grovriktning
 
Okulärbesiktning av pipa
Piptolkning
 
Värdering av vapen, värderingsintyg
Skadebesiktning försäkringsärenden
 
Pluggning av vapen
 
Skrotning hjälper VM er med utan kostnad


TRÄARBETEN
Exempel, pris enl. offert / timtid
 
Nytillverkning av studsarkolvar
Nytillverkning av hagelkolvar
 
Måttanpassning av kolvar
Höj / sänkbar kolvkam, inkl. material
Kolvförlängning med mellanlägg,
inkl. inpassning och finish
Kortning av kolv
 
Inpassning av bakkappa, exkl. bakappa
 
Lackborttagning och puts
 
Ny oljebonad finish
 
Lagning av kolvsprickor och dylikt
 
Montering av rembyglar
 
Plastbäddning
Pelarbäddning, inkl. material
Urtagning av pipkanal


METALLARBETEN
Exempel, pris enl. offert / timtid
 
Gängning av pipa för ljuddämpare, inkl kortning kröning
Gängning av härdad pipa
Halvautomat. Gängning av pipa för ljuddämpare samt mod. av regulator och injustering av gastryck inkl. ammunition
Gängning samt injustering gas Browning mk3 
 
Kortning och kröning av pipa
 
Byte av pipa
 
Öppning av trångborrning fast choke hagelgevär, ej förkromade lopp
Öppning av trångborrning fast choke hagelgevär, hårdförkromat lopp
 
Kokblånering sidenmatt finish, inkl. smådelar
Kokblånering blank yta, inkl. smådelar
 
Strykblånering
 
Justering av trycke
Byte av trycke
 
Borrning och gängning för weaver klackar, inkl. klackar
 
Lödning av fasta riktmedel, exkl. material
Lödning av rembygel, exkl. material
 
Justering av glapp i lås; byte av bult
 
Tillverkning av slagstift, inkl. montering
 
Montering av kvartssäkring, inkl. säkring
 
Fasett slipning av slutstycke