Tjänster / Prislista

OBS!

uppdatering av prislista pågår.
Hör av er för aktuella priser.

VapenserviceFör ökad säkerhet, funktion och livslängd på ditt vapen.

  • Funktionstest
  • Besiktning av kolv och mekanik
  • Rengöring och smörjning
          Kulgevär från 
          Halvautomat från 
          Hagelgevär från 
          Drilling från 
          Piptolkning vid service

 

Piptolkning
   
Provskjutning / inskjutning, exkl. ammunition. timtid
   
Timtid 600:-
   
Värdering av vapen, värderingsintyg för försäkringsärenden, dödsbon eller dylikt. 0 – timtid
   
Kikarmontering och grovriktning vid köp av kikare  0:-
Kikarmontering och grovriktning 480:-

     

Exempel på träarbeten
Övriga arbeten enl. offert / timtid.
   
Nytillverkning av studsarkolvar offert
Nytillverkning av hagelkolvar offert
   
Måttanpassning av kolvar offert
Höj / sänkbar kolvkam, inkl. material från 2500:-
Kolvförlängning med mellanlägg,
inkl. inpassning och finish
offert
Kortning av kolv
   
Inpassning av bakkappa, exkl. bakappa
   
Lackborttagning och puts
          Ny lackad finish
          Ny oljad finish
   
Lagning av kolvsprickor och dylikt
   
Montering av rembyglar
   
Plastbäddning vid köp av kolv
Plastbäddning
Pelarbäddning, inkl. material  
Urtagning av pipkanal

     

Exempel på metallarbeten
Övriga arbeten enl. offert / timtid.
   
Gängning av pipa för ljuddämpare, inkl kortning kröning 1480:-
Halvautomat. Gängning av pipa för ljuddämpare samt mod. av regulator och injustering av gastryck inkl. ammunition från 2850:-
 Gängning samt injustering gas Browning mk3   Från 1850:-
Kortning och kröning av pipa 780:-
   
Byte av pipa offert
   
Öppning av trångborrning, ej förkromade lopp – /pipa
Öppning av trångborrning, hårdförkromat lopp – /pipa
   
Kokblånering matt yta, inkl. smådelar från 
Kokblånering blank yta, inkl. smådelar, beroende på finish från 
Kokblånering utan underarbete 1250:-
Strykblånering från 
   
Justering av trycken från 
Byte av tryck offert
   
Borrning och gängning för weaver klackar, inkl. klackar
   
Lödning av fasta riktmedel, exkl. material offert
Lödning av rembygel, exkl. material offert
   
Justering av glapp i lås; byte av bult från 
   
Tillverkning av slagstift, inkl. montering från 
   
Montering av kvartssäkring, inkl. säkring
   
Fasett slipning av slutstycke
   
   
Luftgevär; Byte fjäder och packning, exkl. material
Luftgevär och luftpistol med komp tub; service och byte av tätningar, exkl material