Värdering & Besiktning

Vapenmekaniska utför värderingar och besiktningar.

Exempelvis inför arvsdelning, försäljning/köp eller vid försäkringsärende.

Vid försäkringsärende ingår skadebesiktning, värdering och offert om efterföljande åtgärd/reparation utförs av Vapenmekaniska.

I övrigt timtid.